تبلیغات
زلف پریشان - پاسخی هالوانه به جناب هالو و تمامی هالو صفتان

ایشان پیش از قرائت شعری که در آن به تشریح یکی از گاف های مشایخ کبار آلتنا فی فیها خالدونهم قرار می پرداختند، در شعری طنزگونه بیتی نزدیک بدین الفاظ فرموده بودند: «از دست مردم زهد خر زهد فروش/ روزه را خوردم و آبی هم روش» حقیر ابن العم جناب فردوس مکان خاکشیر و اصغر اللحیه و اکبر ک ی ر چون این فرمایش ایشان شنیده بسیار الفاظ رکیکه و عجیبه و غریبه بر لسان غیب پوی مان باریدن گرفت، که مورد ذیل محترمانه ترین آن ها است! ... البته باید بدین نکته اشاره نمود که مرا قصد هجو کسی نبوده و نیست جز آن که دیدم جناب هالو افسار خویش را گسسته و از آخُور شیخانِ طنزساز خویش سر به اَنبان شریعت در آورده و میل آلاف و اُلوف دارند از این رهگذر خواستم بدین چشمه ایشان را به دریایی اشارات دهم که اگر بخواهند بدین روش طی طریق نمایند بنده و دیگر دوستان هالو جرده ی خویش بدو آن کنیم که موسی با نیل کرد!!! بر این اساس، خاضعانه و مخلصانه از ایشان خواهشمندیم که پای از طنزهای اجتماعی و سیاسی خویش و ور رفتن به ملا صفتان هم کیش! فراتر ننهاده و آلتِ در غلاف ما را در قفای خویش نگذارند!!! امید که چنین باد

نیز از خوانندگان محترم تقاضا داریم حرف های از هم جدا افتاده ی ما را درهم کنند تا معنا درست گردد (لطفا  واژه ی «درهم» را سرهم بخوانید تا خدای ناکرده به کسی توهین نشده باشد) !!!!!!!!!!!!!!

 

یک شبی را به خودت قیلیدی

از سر درد کمی هم به خودت ر ی د ی

گفته بودی که دگر صوم و صلاتی نکنی

فارغ از سالوسی افراد به خود زهدیدی

حالیا چند مثالی به بیان خواهم گفت

شاید که به اندیشه ی خود فکریدی

آورده اند که شخصی به مسجد امامی دیدی

در وسط آن مغبچه ای ک ی ر ی د ی

آب دهان به صحن مسجد زد و گفت

هیهات که حرامی ز خدا فعلیدی

پیشنماز در همان حال برآشفت و بگفت

وای بر تو که با آب دهان بر حرمت مسجد ر ی د ی

این همان حال تو و زهد فروشان خ ر است

هالویی هالوی دگر گ ا ی ی د ی

چون اگر قصد تو ارشاد عقول است چرا

کفر آن شیخ به کفر دگری آلودی

گیرم آن شیخ ز نادانی خود گافی داد

توی هشیار چرا حکم خدا سُخریدی

                                                                               نویسنده: شب چراغ


طبقه بندی: نیش و نوش (هزلیات شب چراغ)،
برچسب ها: هالو، محمدرضا، عالی پیام، پاسخ اشعار هالو، نقد هالو، نقد اشعار هالو، محمدرضا عالی پیام، اشعار هالو،

تاریخ : سه شنبه 8 شهریور 1390 | 09:13 ق.ظ | نویسنده : شب چراغ | نظرات

  • وبلاگ شخصی | بن تن | قالب وبلاگ